Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политиката за поверителност цели да Ви осведоми и информира относно начина, по който се използват събираните от нас данни, както и методите, по които можете да променяте и настройвате събираната от нас информация.

Тези правила са създадени на база на (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR), който цели да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни.

Списък с прилаганите от нас изисквания, регламентирани в (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR):

Какво представляват личните данни?

Това са всички данни, на базата на които може да бъде индентифициран даден потребител, като например IP адрес, имейл, мобилен телефон, адрес на живеене, имена.

Нашия сайт използва Бисквитки (cookies), за да разберем как услугите ни работят по най-добрия начин и за да ги направим още по-добри за Вас

Какво представляват Бисквитките (cookies)?

Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра ни към използвания от Вас браузър и се съхраняват на устройството Ви, за да може сайтът ни да го разпознава.

Какви видове бисквитки има?

Съществуват два основни вида бисквитки – постоянни или временни (сесийни) бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайт от нашето портфолио, но се изтриват в момента, в който затворите страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна или обстойна информация за Вас или лични данни, с които можем да Ви разпознаем или идентифицираме пряко.

Какви данни използваме?

Какви данни можем да използваме, в случай, че бъдат променени в настройките на поверителност?

Какви права имате?

Право на промяна или коригиране на предоставените от Вас или събраните от нас лични данни. – Всеки потребител на сайта има право на промяна на всички предоставени от него или събрани от нас данни или информация.
Право на изтриване и заличаване на предоставените от потребителя или събраните от нас данни. Всеки потребител може да заяви заличаване или изтриване на събраните за него или предоставените от самия него лични данни, като използва платформата, или чрез директен контакт със нас. Всички събирани данни за потребителите се изтриват автоматично, след изтичане на максималния период, опоменат в (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR)
Право на достъп до личните Ви данни – имате право да получите потвърждение или информация, относно събираните от нас данни и достъп до тях, в случай, че са установени такива. Можете да получите всяка задължителна информация, описана в чл. 15, т. 1 от (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).
Право на изтриване на личните данни – В случай, че са спазени всички изисквания на чл. 17 от (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR), можете да поискате данните Ви да бъдат забравени или изтрити.
Право на ограничаване на обработваните за Вас данни – Можем да запазим събраните за Вас или предоставените от Ваша страна данни, като спрем или прекратим тяхната обработка.
Право на възражение относно събираните за Вас данни или относно задължително изискуемите от наша страна. В случай, че имате възражения относно събираните за Вас данни, можете да ги промените в личния си профил на сайта, в случай, че имате такъв, или в “настройки за поверителност”. В случай на технически проблеми, можете да се свържете и директно с нас с МОЛБА в писмен или електронен вид.

В случай на спешност, извън работно време, моля обадете се на мобилните ни телефони. Ако желаете да посетите офиса ни, моля свържете се с нас предварително, за да уговорите среща.
Change your cookie preferences